0 (533) 418 80 80
Üye Paneli
Her Damlasından Güç Alıyoruz, Bu güç Bizim!

BAYİLER UYUMLU EYLEMDEN CEZA YİYEBİLİR

EPDK, bölgesel tavan fiyat uygulayabilir

Edinilen bilgilere göre, kar marjlarının düşüklüğü nedeniyle zor durumda kalan bayilerin bazıları Anadolu’nun bazı bölgelerinde anlaşarak dağıtım şirketlerinin tavsiye fiyatlarının üzerindeki bir fiyattan satış yaparak karlarını arttırmaya çalışıyorlar. Ancak bayilerin anlaşarak aynı fiyattan satış yapmaları 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı.

EPDK, söz konusu bayilerin bu eylemlerini, “rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemler” olarak nitelendirmesi durumunda, 5015 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre her seferinde iki ayı aşmamak üzere, bölgesel veya ulusal düzeyde tavan fiyat uygulamasına gidebilir.

Rekabet Kurumu “uyumlu ey lem” olarak değerlendirebilir
Ayrıca bayilerin söz konusu uygulamasını, “Rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve uyumlu eylem” olarak nitelendirebilecek Rekabet Kurumu da, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” bölümünde yer alan “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır” şeklindeki 4. maddesine göre bayilere idari para cezası kesebilir.

İstasyonların yıllık cirosunun yüzde 10’una kadar idari para cezası kesilebilir
Rekabet Kurumu, söz konusu Kanun maddesine göre, “Ceza verilecek teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yılsonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yılsonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para cezası verme” yetkisine sahip.

Tarih : 06.01.2012