KULLANICI DA DENETLENSİN!

Türkiye, hileli, kaçak ve kayıt dışı akaryakıt faaliyetleriyle mücadelesini uzun yıllardır sürdürüyor. Sektörel unsurların her yönüyle denetim altında olması nedeniyle, çürük elmaların işleri bir hayli zorlaştı. Zaten gerek EPDK gerekse kolluk güçleri bu konuda oldukça etkili bir faaliyet yürütüyor.

Sektör dışına kaydı
Ancak bu durum, haksız rekabet yaratan unsurların sektör dışına kaymasına yol açtı. Yasal boşluklardan istifade eden bu kesimler, yol kenarlarında, barakalarda faaliyetlerine devam ediyor. Özellikle 10 numara yağ adıyla anılan hileli yakıt kullanımı en üst seviyeye çıktı.

Düzenleme yapılmalı
Gelinen nokta bu sorunun yalnızca satıcılara yönelik düzenlemelerle aşılamayacağını gösteriyor. Kullanıcılara yönelik de bir takım tedbirlerin alınması, hileli yakıt kullananların da cezalandırılması gerekiyor. Bunun için gerekli mevzuat düzenlemeleri bir an önce yapılarak bir taraftan ülke ekonomisine ve sektöre büyük zarar veren, diğer taraftan çevre ve insan sağlığını tehlikeye atan bu oluşuma dur denilmeli.

Tarih : 10.01.2012