TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI İSTİHDAM ZORUNLULUĞU

DEĞERLİ ÜYELER;

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Tehlike Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik, 24.10.2014 tarihli 28801 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönetmenliğin 33. maddesinde "Bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin ADR bölüm 1.8.3' te yer alan hükümlerine göre 'Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet alması zorunludur' hükmü yer almaktadır.

Perakende satış yaptığı halde aynı zamanda terminallerden teslim aldığı ürünü doğrudan son kullanıcıya teslim etmek suretiyle dış satış yapan istasyon işletmelerinin de tehlikeli maddeyi taşırken "sevk irsaliyesi", "taşıma belgesi" vb. gibi vergilendirmeye yönelik belge hazırladığı durumlarda, yönetmenlik uyarınca "gönderen" olarak değerlendirildiği için "Toptan Satış" kategorisine girmektedir. "Toptan Satış" kapsamına giren her istasyon işletmesinin 30.06.2015 tarihine kadar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu bulunmaktadır.

Sadece perakende satış yapan istasyonlarda 01.01.2018 tarihine kadar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme veya hizmet alma zorunluluğu aranmaz.

Kurumlarca yapılacak denetimlerde söz konusu eksiklikler nedeniyle siz bayilerimize 1.000 TL para cezası uygulanacağını bildirir, kazasız bol kazançlı günler dileriz.

Necmi ALPAY
Yönetim Kurulu Baş. Yrd.

Tarih : 16.09.2015